dieren in de tuin, september, tuinonderhoud, water in de tuin

Tijd voor vijveronderhoud

Een vijver is het meest gebaat bij rust. Toch is het soms nodig de vijver schoon te maken en onderhoud te verrichten. De beste periode daarvoor is rond half september. In die periode schaadt je het dierenleven (denk aan kikkers, salamanders en larven van libellen) het minst.
De volwassen amfibieën zijn al uit het water gekropen en de meeste larven zijn klaar met hun metamorfose. De soorten die in het water overwinteren, zijn nog niet teruggekomen.
Wees niet te rigoureus bij het schoonmaken. Amfibieën die in de vijver overwinteren hebben een laag nodig waarin ze weg kunnen kruipen. Ook allerlei organismen die belangrijk zijn voor een natuurlijke balans in de vijver hebben een bodemlaag nodig om te overwinteren.

duurzaam tuinieren, groen in de stad, water in de tuin

Een slimme regenton tegen wateroverlast

Vandaag is er een slimme regenton in mijn achtertuin geplaatst. Wat kan er nou slim zijn aan een regenton zou je zeggen. Dat ga ik je uitleggen.

De slimme regenton is ontworpen door Studio Bas Sala. Net als een gewone regenton vangt de slimme regenton water op dat via de hemelwaterafvoer van het dak van het huis afkomt. Het slimme zit erin dat de regenton met het internet is verbonden. Via een webapplicatie krijgt de ton het plaatselijke weerbericht binnen. Daarnaast zit er een sensor in de ton die meet hoe vol hij is.

Komt er nu een hele heftige regenbui aan, en is de regenton vol, dan krijgt de ton een signaal en loopt hij leeg voordat de regenbui valt. Hij is dan weer beschikbaar om water op te vangen. De piekbelasting voor het riool wordt daardoor verlaagd. En dat is gunstig, omdat juist bij enorme hoosbuien de riolering in stedelijke gebieden al het water niet aan kan.

Met een app en de daaraan gekoppelde website kan je de waterhuishouding in je tuin volgen en zie je hoeveel liter water er minder het riool in gaat tijdens een hoosbui dankzij jouw regenton. De energie die hiervoor nodig is wordt geleverd door een zonnepaneeltje.

De slimme regenton wordt nu in een pilotproject geplaatst in twee buurten in Schiedam-West (een wijk waar het risico op een overbelast riool groot is). Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Schiedam en het hoogheemraadschap Delfland. Door mijn betrokkenheid bij groen in de stad ben ik in aanraking gekomen met dit project en mocht ik begin mei gastvrouw zijn van de bijeenkomst waarin de slimme regenton bij mij en mijn buren is geïntroduceerd. De avond was een succes en alle aanwezigen hebben voor een slimme regenton gekozen.

Van mij mag het nu gaan regenen. Ik wil zien wat ik met mijn slimme regenton op een innovatieve manier bijdraag aan het tegengaan van wateroverlast.

 

 

 

duurzaam tuinieren, tuinontwerp, water in de tuin

Voortuin met waterberging

Voortuinen in steden zijn vaak niet groen. Voor het gemak kiezen mensen vaak voor een betegelde voortuin. Dat is jammer, want een betegelde voortuin is in veel gevallen helemaal niet onderhoudsvriendelijker dan een beplante voortuin. Denk alleen maar aan het gras en onkruid dat tussen de voegen van tegels kan groeien, en de groene aanslag, die met name bij tuinen die in de schaduw liggen ernstige vormen kan aannemen. Dat maakt de tuin wel groen, maar niet per se aantrekkelijk.

Een ander nadeel van betegelde voortuinen is dat het water dat op een betegelde voortuin valt voor een groot deel in het riool terecht komt. In een beplante tuin wordt dit water opgenomen door de aarde. De overbelasting van het riool is in veel steden een probleem.

Wil je echt duurzaam bezig zijn, en het riool ontlasten, dan kun je ervoor kiezen om voor waterberging in de tuin te gaan. De regenpijp wordt dan afgekoppeld van het riool, en het water dat op het dak van het huis valt, gaat (bijvoorbeeld via een waterwerk) de tuin in. In sommige gemeenten wordt waterberging in de tuin ook gesubsidieeerd.

Hieronder twee schetsen van een voortuin met waterberging. Het water gaat via een waterwerk en een gootje naar een grindkoffer in de grond. Hier wordt het overtollige water opgevangen en langzaam afgegeven aan de grond. Vanaf de bovenkant is deze grindkoffer niet te zien, omdat je de bodem hier gewoon kan laten begroeien.

Vind jij het een goed idee: waterberging in je eigen voor- of achtertuin?